தமிழ்

Revelation 4:8 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:8
அந்த நான்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்வொன்று அவ்வாறு சிறகுகளுள்ளவைகளும், சுற்றிலும் உள்ளேயும் கண்களால் நிறைந்தவைகளுமாயிருந்தன. அவைகள்: இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வவல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தன.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:8 in English

antha Naanku Jeevankalilum Ovvontu Avvaatru Sirakukalullavaikalum, Suttilum Ullaeyum Kannkalaal Nirainthavaikalumaayirunthana. Avaikal: Irunthavarum Irukkiravarum Varukiravarumaakiya Sarvavallamaiyulla Thaevanaakiya Karththar Parisuththar Parisuththar Parisuththar Entu Iravum Pakalum Oyvillaamal Sollikkonntirunthana.


Read Full Chapter : Revelation 4