தமிழ்

2 Thessalonians 3:8 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:8
ஒருவனிடத்திலும் இலவசமாய்ச் சாப்பிடாமலும், உங்களில் ஒருவனுக்கும் பாரமாயிராதபடிக்கு இரவும் பகலும் பிரயாசத்தோடும் வருத்தத்தோடும் வேலைசெய்து சாப்பிட்டோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Thessalonians 3:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

Neither did we eat any man’s bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:

American Standard Version (ASV)

neither did we eat bread for nought at any man’s hand, but in labor and travail, working night and day, that we might not burden any of you:

Bible in Basic English (BBE)

And we did not take food from any man for nothing, but were working hard night and day not to be a trouble to any of you:

Darby English Bible (DBY)

nor have we eaten bread from any one without cost; but in toil and hardship working night and day not to be chargeable to any one of you:

World English Bible (WEB)

neither did we eat bread from anyone’s hand without paying for it, but in labor and travail worked night and day, that we might not burden any of you;

Young’s Literal Translation (YLT)

nor for nought did we eat bread of any one, but in labour and in travail, night and day working, not to be chargeable to any of you;

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:8 in English

oruvanidaththilum Ilavasamaaych Saappidaamalum, Ungalil Oruvanukkum Paaramaayiraathapatikku Iravum Pakalum Pirayaasaththodum Varuththaththodum Vaelaiseythu Saappittaோm.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 3