தமிழ்

2 Thessalonians 3:9 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:9
உங்கள்மேல் பாரத்தை வைப்பதற்கான அதிகாரம் எங்களுக்கு இல்லையென்பதினாலே அப்படிச் செய்யாமல், நீங்கள் எங்களைப் பின்பற்றும்படிக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு மாதிரியாயிருக்கவேன்டுமென்றே அப்படிச் செய்தோம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Thessalonians 3:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.

American Standard Version (ASV)

not because we have not the right, but to make ourselves and ensample unto you, that ye should imitate us.

Bible in Basic English (BBE)

Not because we have not the right, but to make ourselves an example to you, so that you might do the same.

Darby English Bible (DBY)

not that we have not the right, but that we might give ourselves as an example to you, in order to your imitating us.

World English Bible (WEB)

not because we don’t have the right, but to make ourselves an example to you, that you should imitate us.

Young’s Literal Translation (YLT)

not because we have not authority, but that ourselves a pattern we might give to you, to imitate us;

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:9 in English

ungalmael Paaraththai Vaippatharkaana Athikaaram Engalukku Illaiyenpathinaalae Appatich Seyyaamal, Neengal Engalaip Pinpattumpatikku Naangal Ungalukku Maathiriyaayirukkavaendumente Appatich Seythom.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 3