தமிழ்

Revelation 4:11 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:11
கர்த்தாவே, தேவரீர், மகிமையையும் கனத்தையும் வல்லமையையும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறதற்குப் பாத்திரராயிருக்கிறீர், நீரே சகலத்தையும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்தினாலே அவைகள் உண்டாயிருக்கிறவைகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளுமாயிருக்கிறது என்றார்கள்.

Revelation 4:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honour and power: for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created.

American Standard Version (ASV)

Worthy art thou, our Lord and our God, to receive the glory and the honor and the power: for thou didst create all things, and because of thy will they were, and were created.

Bible in Basic English (BBE)

It is right, our Lord and our God, for you to have glory and honour and power: because by you were all things made, and by your desire they came into being.

Darby English Bible (DBY)

Thou art worthy, O our Lord and [our] God, to receive glory and honour and power; for *thou* hast created all things, and for thy will they were, and they have been created.

World English Bible (WEB)

“Worthy are you, our Lord and God, the Holy One,{TR omits “and God, the Holy One,”} to receive the glory, the honor, and the power, for you created all things, and because of your desire they existed, and were created!”

Young’s Literal Translation (YLT)

`Worthy art Thou, O Lord, to receive the glory, and the honour, and the power, because Thou — Thou didst create the all things, and because of Thy will are they, and they were created.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 4:11 in English

karththaavae, Thaevareer, Makimaiyaiyum Kanaththaiyum Vallamaiyaiyum Pettukkollukiratharkup Paaththiraraayirukkireer, Neerae Sakalaththaiyum Sirushtiththeer, Ummutaiya Siththaththinaalae Avaikal Unndaayirukkiravaikalum Sirushtikkappattavaikalumaayirukkirathu Entarkal.


Read Full Chapter : Revelation 4