தமிழ்

Revelation 5:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:9
தேவரீர் புஸ்தகத்தை வாங்கவும் அதின் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏனெனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு, சகல கோத்திரங்களிலும் பாஷைக்காரரிலும் ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலுமிருந்து எங்களை தேவனுக்கென்று உம்முடைய இரத்தத்தினாலே மீட்டுக்கொண்டு,

Revelation 5:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;

American Standard Version (ASV)

And they sing a new song, saying, Worthy art thou to take the book, and to open the seals thereof: for thou was slain, and didst purchase unto God with thy blood `men’ of every tribe, and tongue, and people, and nation,

Bible in Basic English (BBE)

And their voices are sounding in a new song, saying, It is right for you to take the book and to make it open: for you were put to death and have made an offering to God of your blood for men of every tribe, and language, and people, and nation,

Darby English Bible (DBY)

And they sing a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open its seals; because thou hast been slain, and hast redeemed to God, by thy blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation,

World English Bible (WEB)

They sang a new song, saying, “You are worthy to take the book, And to open its seals: For you were killed, And bought us for God with your blood, Out of every tribe, language, people, and nation,

Young’s Literal Translation (YLT)

and they sing a new song, saying, `Worthy art thou to take the scroll, and to open the seals of it, because thou wast slain, and didst redeem us to God in thy blood, out of every tribe, and tongue, and people, and nation,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5:9 in English

thaevareer Pusthakaththai Vaangavum Athin Muththiraikalai Utaikkavum Paaththiraraayirukkireer; Aenenil Neer Atikkappattu, Sakala Koththirangalilum Paashaikkaararilum Janangalilum Jaathikalilumirunthu Engalai Thaevanukkentu Ummutaiya Iraththaththinaalae Meettukkonndu,


Read Full Chapter : Revelation 5