தமிழ்

Revelation 14:6 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:6
பின்பு, வேறொரு தூதன் வானத்தின் மத்தியிலே பறக்கக்கண்டேன்; அவன் பூமியில் வாசம்பண்ணுகிற சகல ஜாதிகளுக்கும், கோத்திரத்தாருக்கும், பாஷைக்காரருக்கும், ஜனக்கூட்டத்தாருக்கும் அறிவிக்கத்தக்கதாக நித்திய சுவிசேஷத்தை உடையவனாயிருந்து,

Revelation 14:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation, and kindred, and tongue, and people,

American Standard Version (ASV)

And I saw another angel flying in mid heaven, having eternal good tidings to proclaim unto them that dwell on the earth, and unto every nation and tribe and tongue and people;

Bible in Basic English (BBE)

And I saw another angel in flight between heaven and earth, having eternal good news to give to those who are on the earth, and to every nation and tribe and language and people,

Darby English Bible (DBY)

And I saw another angel flying in mid-heaven, having [the] everlasting glad tidings to announce to those settled on the earth, and to every nation and tribe and tongue and people,

World English Bible (WEB)

I saw an angel flying in mid heaven, having an eternal Gospel to proclaim to those who dwell on the earth, and to every nation, tribe, language, and people.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I saw another messenger flying in mid-heaven, having good news age-during to proclaim to those dwelling upon the earth, and to every nation, and tribe, and tongue, and people,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:6 in English

pinpu, Vaeroru Thoothan Vaanaththin Maththiyilae Parakkakkanntaen; Avan Poomiyil Vaasampannnukira Sakala Jaathikalukkum, Koththiraththaarukkum, Paashaikkaararukkum, Janakkoottaththaarukkum Arivikkaththakkathaaka Niththiya Suviseshaththai Utaiyavanaayirunthu,


Read Full Chapter : Revelation 14