தமிழ்

Revelation 14:9 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:9
அவர்களுக்குப் பின்னே மூன்றாம் தூதன் வந்து, மிகுந்த சத்தமிட்டு: மிருகத்தையும் அதின் சொரூபத்தையும் வணங்கித் தன் நெற்றியிலாவது தன் கையிலாவது அதின் முத்திரையைத் தரித்துக்கொள்ளுகிறவனெவனோ,

Revelation 14:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead, or in his hand,

American Standard Version (ASV)

And another angel, a third, followed them, saying with a great voice, If any man worshippeth the beast and his image, and receiveth a mark on his forehead, or upon his hand,

Bible in Basic English (BBE)

And a third angel came after them, saying with a loud voice, If any man gives worship to the beast and his image, and has his mark on his brow or on his hand,

Darby English Bible (DBY)

And another, a third, angel followed them, saying with a loud voice, If any one do homage to the beast and its image, and receive a mark upon his forehead or upon his hand,

World English Bible (WEB)

Another angel, a third, followed them, saying with a great voice, “If anyone worships the beast and his image, and receives a mark on his forehead, or on his hand,

Young’s Literal Translation (YLT)

And a third messenger did follow them, saying in a great voice, `If any one the beast doth bow before, and his image, and doth receive a mark upon his forehead, or upon his hand,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:9 in English

avarkalukkup Pinnae Moontam Thoothan Vanthu, Mikuntha Saththamittu: Mirukaththaiyum Athin Soroopaththaiyum Vanangith Than Nettiyilaavathu Than Kaiyilaavathu Athin Muththiraiyaith Thariththukkollukiravanevano,


Read Full Chapter : Revelation 14