தமிழ்

Revelation 14:7 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:7
மிகுந்த சத்தமிட்டு: தேவனுக்குப் பயந்து, அவரை மகிமைப்படுத்துங்கள்; அவர் நியாயத்தீர்ப்புக்கொடுக்கும் வேளை வந்தது; வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் நீரூற்றுகளையும் உண்டாக்கினவரையே தொழுதுகொள்ளுங்களென்று கூறினான்.

Revelation 14:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

Saying with a loud voice, Fear God, and give glory to him; for the hour of his judgment is come: and worship him that made heaven, and earth, and the sea, and the fountains of waters.

American Standard Version (ASV)

and he saith with a great voice, Fear God, and give him glory; for the hour of his judgment is come: and worship him that made the heaven and the earth and sea and fountains of waters.

Bible in Basic English (BBE)

Saying with a loud voice, Have fear of God and give him glory; because the hour of his judging is come; and give worship to him who made heaven and earth and the sea and the fountains of water.

Darby English Bible (DBY)

saying with a loud voice, Fear God and give him glory, for the hour of his judgment has come; and do homage to him who has made the heaven and the earth and the sea and fountains of waters.

World English Bible (WEB)

He said with a loud voice, “Fear the Lord, and give him glory; for the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven, the earth, the sea, and the springs of waters!”

Young’s Literal Translation (YLT)

saying in a great voice, `Fear ye God, and give to Him glory, because come did the hour of His judgment, and bow ye before Him who did make the heaven, and the land, and sea, and fountains of waters.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 14:7 in English

mikuntha Saththamittu: Thaevanukkup Payanthu, Avarai Makimaippaduththungal; Avar Niyaayaththeerppukkodukkum Vaelai Vanthathu; Vaanaththaiyum Poomiyaiyum Samuththiraththaiyum Neeroottukalaiyum Unndaakkinavaraiyae Tholuthukollungalentu Koorinaan.


Read Full Chapter : Revelation 14