தமிழ்

Isaiah 58:1 in Tamil

ஏசாயா 58:1
சத்தமிட்டுக் கூப்பிடு; அடக்கிக்கொள்ளாதே; எக்காளத்தைப்போல உன் சத்தத்தை உயர்த்தி, என் ஜனத்துக்கு அவர்கள் மீறுதலையும், யாக்கோபின் வம்சத்தாருக்கு அவர்கள் பாவங்களையும் தெரிவி.

Isaiah 58:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and shew my people their transgression, and the house of Jacob their sins.

American Standard Version (ASV)

Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and declare unto my people their transgression, and to the house of Jacob their sins.

Bible in Basic English (BBE)

Make a loud cry, do not be quiet, let your voice be sounding like a horn, and make clear to my people their evil doings, and to the family of Jacob their sins.

Darby English Bible (DBY)

Cry aloud, spare not, lift up thy voice like a trumpet, and declare unto my people their transgression, and to the house of Jacob their sins.

World English Bible (WEB)

Cry aloud, don’t spare, lift up your voice like a trumpet, and declare to my people their disobedience, and to the house of Jacob their sins.

Young’s Literal Translation (YLT)

Call with the throat, restrain not, As a trumpet lift up thy voice, And declare to My people their transgression, And to the house of Jacob their sins;

ஏசாயா 58:1 in English

saththamittuk Kooppidu; Adakkikkollaathae; Ekkaalaththaippola Un Saththaththai Uyarththi, En Janaththukku Avarkal Meeruthalaiyum, Yaakkopin Vamsaththaarukku Avarkal Paavangalaiyum Therivi.


Read Full Chapter : Isaiah 58