தமிழ்

Jeremiah 15:19 in Tamil

எரேமியா 15:19
இதினிமித்தம் நீ திரும்பினால் நான் உன்னைத் திரும்பச் சீர்ப்படுத்துவேன்; என் முகத்துக்குமுன்பாக நிலைத்துமிருப்பாய்; நீ தீழ்ப்பானதினின்று விலையேறப்பெற்றதைப் பிரித்தெடுத்தால், என் வாய்போலிருப்பாய்; நீ அவர்களிடத்தில் திரும்பாமல், அவர்கள் உன்னிடத்தில் திரும்புவார்களாக என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 15:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Therefore thus saith the LORD, If thou return, then will I bring thee again, and thou shalt stand before me: and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth: let them return unto thee; but return not thou unto them.

American Standard Version (ASV)

Therefore thus saith Jehovah, If thou return, then will I bring thee again, that thou mayest stand before me; and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth: they shall return unto thee, but thou shalt not return unto them.

Bible in Basic English (BBE)

For this cause the Lord has said, If you will come back, then I will again let you take your place before me; and if you give out what is of value and not that which has no value, you will be as my mouth: let them come back to you, but do not go back to them.

Darby English Bible (DBY)

Therefore thus saith Jehovah: If thou return, then will I bring thee again, thou shalt stand before me; and if thou take forth the precious from the vile, thou shalt be as my mouth. Let them return unto thee; but return not thou unto them.

World English Bible (WEB)

Therefore thus says Yahweh, If you return, then will I bring you again, that you may stand before me; and if you take forth the precious from the vile, you shall be as my mouth: they shall return to you, but you shall not return to them.

Young’s Literal Translation (YLT)

Therefore, thus said Jehovah: If thou turnest back, then I bring thee back, Before Me thou dost stand, And if thou bringest out the precious from the vile, As My mouth thou art! They — they turn back unto thee, And thou dost not turn back unto them.

எரேமியா 15:19 in English

ithinimiththam Nee Thirumpinaal Naan Unnaith Thirumpach Seerppaduththuvaen; En Mukaththukkumunpaaka Nilaiththumiruppaay; Nee Theelppaanathinintu Vilaiyaerappettathaip Piriththeduththaal, En Vaaypoliruppaay; Nee Avarkalidaththil Thirumpaamal, Avarkal Unnidaththil Thirumpuvaarkalaaka Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 15