தமிழ்

Acts 20:27 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 20:27
எல்லாருடைய இரத்தப்பழிக்கும் நீங்கி நான் சுத்தமாயிருக்கிறேனென்பதற்கு உங்களை இன்றையத்தினம் சாட்சிகளாக வைக்கிறேன்.


அப்போஸ்தலர் 20:27 in English

ellaarutaiya Iraththappalikkum Neengi Naan Suththamaayirukkiraenenpatharku Ungalai Intaiyaththinam Saatchikalaaka Vaikkiraen.


Read Full Chapter : Acts 20