தமிழ்

Acts 20:17 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 20:17
மிலேத்துவிலிருந்து அவன் எபேசுவுக்கு ஆள் அனுப்பி, சபையின் மூப்பரை வரவழைத்தான்.


அப்போஸ்தலர் 20:17 in English

milaeththuvilirunthu Avan Epaesuvukku Aal Anuppi, Sapaiyin Moopparai Varavalaiththaan.


Read Full Chapter : Acts 20