தமிழ்

Ephesians 1:11 in Tamil

எபேசியர் 1:11
மேலும் கிறிஸ்துவின்மேல் முன்னே நம்பிக்கையாயிருந்த நாங்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாயிருக்கும்படிக்கு,

Ephesians 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

American Standard Version (ASV)

in whom also we were made a heritage, having been foreordained according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his will;

Bible in Basic English (BBE)

In whom we have a heritage, being marked out from the first in his purpose who does all things in agreement with his designs;

Darby English Bible (DBY)

in whom we have also obtained an inheritance, being marked out beforehand according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his own will,

World English Bible (WEB)

in whom also we were assigned an inheritance, having been foreordained according to the purpose of him who works all things after the counsel of his will;

Young’s Literal Translation (YLT)

in whom also we did obtain an inheritance, being foreordained according to the purpose of Him who the all things is working according to the counsel of His will,

எபேசியர் 1:11 in English

maelum Kiristhuvinmael Munnae Nampikkaiyaayiruntha Naangal Avarutaiya Makimaikkup Pukalchchiyaayirukkumpatikku,


Read Full Chapter : Ephesians 1