தமிழ்

Romans 8:17 in Tamil

ரோமர் 8:17
நாம் பிள்ளைகளானால் சுதந்தரருமாமே; தேவனுடைய சுதந்தரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உடன் சுதந்தரருமாமே; கிறிஸ்துவுடனேகூட நாம் மகிமைப்படும்படிக்கு அவருடனேகூடப் பாடுபட்டால் அப்படியாகும்.

Romans 8:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together.

American Standard Version (ASV)

and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with `him’, that we may be also glorified with `him’.

Bible in Basic English (BBE)

And if we are children, we have a right to a part in the heritage; a part in the things of God, together with Christ; so that if we have a part in his pain, we will in the same way have a part in his glory.

Darby English Bible (DBY)

And if children, heirs also: heirs of God, and Christ’s joint heirs; if indeed we suffer with [him], that we may also be glorified with [him].

World English Bible (WEB)

and if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if indeed we suffer with him, that we may also be glorified with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if children, also heirs, heirs, indeed, of God, and heirs together of Christ — if, indeed, we suffer together, that we may also be glorified together.

ரோமர் 8:17 in English

naam Pillaikalaanaal Suthanthararumaamae; Thaevanutaiya Suthanthararum, Kiristhuvukku Udan Suthanthararumaamae; Kiristhuvudanaekooda Naam Makimaippadumpatikku Avarudanaekoodap Paadupattal Appatiyaakum.


Read Full Chapter : Romans 8