தமிழ்

Matthew 16:24 in Tamil

மத்தேயு 16:24
அப்பொழுது, இயேசு தம்முடைய சீஷர்களை நோக்கி: ஒருவன் என்னைப் பின்பற்றி வர விரும்பினால், அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து, தன் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னைப் பின்பற்றக்கடவன்

Matthew 16:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

American Standard Version (ASV)

Then said Jesus unto his disciples, If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Bible in Basic English (BBE)

Then Jesus said to his disciples, If any man would come after me, let him give up all, and take up his cross, and come after me.

Darby English Bible (DBY)

Then Jesus said to his disciples, If any one desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.

World English Bible (WEB)

Then Jesus said to his disciples, “If anyone desires to come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

Young’s Literal Translation (YLT)

Then said Jesus to his disciples, `If any one doth will to come after me, let him disown himself, and take up his cross, and follow me,

மத்தேயு 16:24 in English

appoluthu, Yesu Thammutaiya Seesharkalai Nnokki: Oruvan Ennaip Pinpatti Vara Virumpinaal, Avan Thannaiththaan Veruththu, Than Siluvaiyai Eduththukkonndu Ennaip Pinpattakkadavan


Read Full Chapter : Matthew 16