தமிழ்

Matthew 16:13 in Tamil

மத்தேயு 16:13
பின்பு, இயேசு பிலிப்புச் செசரியாவின் திசைகளில் வந்தபோது, தம்முடைய சீஷரை நோக்கி: மனுஷகுமாரனாகிய என்னை ஜனங்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார்.


மத்தேயு 16:13 in English

pinpu, Yesu Pilippuch Sesariyaavin Thisaikalil Vanthapothu, Thammutaiya Seesharai Nnokki: Manushakumaaranaakiya Ennai Janangal Yaar Entu Sollukiraarkal Entu Kaettar.


Read Full Chapter : Matthew 16