தமிழ்

John 1:51 in Tamil

யோவான் 1:51
பின்னும், அவர் அவனை நோக்கி: வானம் திறந்திருக்கிறதையும், தேவதூதர்கள் மனுஷகுமாரனிடத்திலிருந்து ஏறுகிறதையும் இறங்குகிறதையும் நீங்கள் இதுமுதல் காண்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்.

John 1:51 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

American Standard Version (ASV)

And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Ye shall see the heaven opened, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to him, Truly I say to you all, You will see heaven opening and God’s angels going up and coming down on the Son of man.

Darby English Bible (DBY)

And he says to him, Verily, verily, I say to you, Henceforth ye shall see the heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of man.

World English Bible (WEB)

He said to him, “Most assuredly, I tell you, hereafter you will see heaven opened, and the angels of God ascending and descending on the Son of Man.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and he saith to him, `Verily, verily, I say to you, henceforth ye shall see the heaven opened, and the messengers of God going up and coming down upon the Son of Man.’

யோவான் 1:51 in English

pinnum, Avar Avanai Nnokki: Vaanam Thiranthirukkirathaiyum, Thaevathootharkal Manushakumaaranidaththilirunthu Aerukirathaiyum Irangukirathaiyum Neengal Ithumuthal Kaannpeerkal Entu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen Entar.


Read Full Chapter : John 1