தமிழ்

John 5:24 in Tamil

யோவான் 5:24
என் வசனத்தைக் கேட்டு, என்னை அனுப்பினவரை விசுவாசிக்கிறவனுக்கு நித்தியஜீவன் உண்டு; அவன் ஆக்கினைத்தீர்ப்புக்குட்படாமல், மரணத்தைவிட்டு நீங்கி, ஜீவனுக்குட்பட்டிருக்கிறான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன்.

John 5:24 in Other Translations

King James Version (KJV)

Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.

American Standard Version (ASV)

Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth him that sent me, hath eternal life, and cometh not into judgment, but hath passed out of death into life.

Bible in Basic English (BBE)

Truly I say to you, The man whose ears are open to my word and who has faith in him who sent me, has eternal life; he will not be judged, but has come from death into life.

Darby English Bible (DBY)

Verily, verily, I say unto you, that he that hears my word, and believes him that has sent me, has life eternal, and does not come into judgment, but is passed out of death into life.

World English Bible (WEB)

“Most assuredly I tell you, he who hears my word, and believes him who sent me, has eternal life, and doesn’t come into judgment, but has passed out of death into life.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Verily, verily, I say to you — He who is hearing my word, and is believing Him who sent me, hath life age-during, and to judgment he doth not come, but hath passed out of the death to the life.

யோவான் 5:24 in English

en Vasanaththaik Kaettu, Ennai Anuppinavarai Visuvaasikkiravanukku Niththiyajeevan Unndu; Avan Aakkinaiththeerppukkutpadaamal, Maranaththaivittu Neengi, Jeevanukkutpattirukkiraan Entu Meyyaakavae Meyyaakavae Ungalukkuch Sollukiraen.


Read Full Chapter : John 5