தமிழ்

1 Peter 1:5 in Tamil

1 பேதுரு 1:5
கடைசிக்காலத்திலே வெளிப்பட ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிற இரட்சிப்புக்கு ஏதுவாக விசுவாசத்தைக் கொண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே காக்கப்பட்டிருக்கிற உங்களுக்கு அந்தச் சுதந்தரம் பரலோகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

1 Peter 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

Who are kept by the power of God through faith unto salvation ready to be revealed in the last time.

American Standard Version (ASV)

who by the power of God are guarded through faith unto a salvation ready to be revealed in the last time.

Bible in Basic English (BBE)

Who, by the power of God are kept, through faith, for that salvation, which will be seen at the last day.

Darby English Bible (DBY)

who are kept guarded by [the] power of God through faith for salvation ready to be revealed in [the] last time.

World English Bible (WEB)

who by the power of God are guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.

Young’s Literal Translation (YLT)

who, in the power of God are being guarded, through faith, unto salvation, ready to be revealed in the last time,

1 பேதுரு 1:5 in English

kataisikkaalaththilae Velippada Aayaththamaakkappattirukkira Iratchippukku Aethuvaaka Visuvaasaththaik Konndu Thaevanutaiya Palaththinaalae Kaakkappattirukkira Ungalukku Anthach Suthantharam Paralokaththil Vaikkappattirukkirathu.


Read Full Chapter : 1 Peter 1