தமிழ்

Galatians 2:20 in Tamil

கலாத்தியர் 2:20
கிறிஸ்துவுடனேகூடச் சிலுவையிலறையப்பட்டேன்; ஆயினும், பிழைத்திருக்கிறேன்; இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார்; நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்புகூர்ந்து எனக்காகத் தம்மைத்தாமே ஒப்புக்கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனைப்பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன்.

Galatians 2:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

I am crucified with Christ: neverthless I live; yet not I, but Christ liveth in me: and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God, who loved me, and gave himself for me.

American Standard Version (ASV)

I have been crucified with Christ; and it is no longer I that live, but Christ living in me: and that `life’ which I now live in the flesh I live in faith, `the faith’ which is in the Son of God, who loved me, and gave himself up for me.

Bible in Basic English (BBE)

I have been put to death on the cross with Christ; still I am living; no longer I, but Christ is living in me; and that life which I now am living in the flesh I am living by faith, the faith of the Son of God, who in love for me, gave himself up for me.

Darby English Bible (DBY)

I am crucified with Christ, and no longer live, *I*, but Christ lives in me; but [in] that I now live in flesh, I live by faith, the [faith] of the Son of God, who has loved me and given himself for me.

World English Bible (WEB)

I have been crucified with Christ, and it is no longer I that live, but Christ living in me. That life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me, and gave himself up for me.

Young’s Literal Translation (YLT)

with Christ I have been crucified, and live no more do I, and Christ doth live in me; and that which I now live in the flesh — in the faith I live of the Son of God, who did love me and did give himself for me;

கலாத்தியர் 2:20 in English

kiristhuvudanaekoodach Siluvaiyilaraiyappattaen; Aayinum, Pilaiththirukkiraen; Ini Naan Alla, Kiristhuvae Enakkul Pilaiththirukkiraar; Naan Ippoluthu Maamsaththil Pilaiththirukkiratho, Ennil Anpukoornthu Enakkaakath Thammaiththaamae Oppukkoduththa Thaevanutaiya Kumaaranaippattum Visuvaasaththinaalae Pilaiththirukkiraen.


Read Full Chapter : Galatians 2