தமிழ்

Revelation 1:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5
உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.


வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5 in English

unnmaiyulla Saatchiyum, Mariththorilirunthu Mutharpiranthavarum, Poomiyin Raajaakkalukku Athipathiyumaakiya Yesukiristhuvinaalum Ungalukkuk Kirupaiyum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : Revelation 1