தமிழ்

Revelation 1:5 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5
உண்மையுள்ள சாட்சியும், மரித்தோரிலிருந்து முதற்பிறந்தவரும், பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக.

Revelation 1:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. Unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood,

American Standard Version (ASV)

and from Jesus Christ, `who is’ the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. Unto him that loveth us, and loosed us from our sins by his blood;

Bible in Basic English (BBE)

And from Jesus Christ, the true witness, the first to come back from the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who had love for us and has made us clean from our sins by his blood;

Darby English Bible (DBY)

and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the prince of the kings of the earth. To him who loves us, and has washed us from our sins in his blood,

World English Bible (WEB)

and from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth. To him who loves us, and washed us from our sins by his blood;

Young’s Literal Translation (YLT)

and from Jesus Christ, the faithful witness, the first-born out of the dead, and the ruler of the kings of the earth; to him who did love us, and did bathe us from our sins in his blood,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 1:5 in English

unnmaiyulla Saatchiyum, Mariththorilirunthu Mutharpiranthavarum, Poomiyin Raajaakkalukku Athipathiyumaakiya Yesukiristhuvinaalum Ungalukkuk Kirupaiyum Samaathaanamum Unndaavathaaka.


Read Full Chapter : Revelation 1