தமிழ்

Revelation 17:14 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:14
இவர்கள் ஆட்டுக்குட்டியானவருடனே யுத்தம்பண்ணுவார்கள், ஆட்டுக்குட்டியானவர் கர்த்தாதி கர்த்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாயிருக்கிறபடியால் அவர்களை ஜெயிப்பார்; அவரோடுகூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களும் தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மையுள்ளவர்களுமாயிருக்கிறார்கள் என்றான்.

Revelation 17:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.

American Standard Version (ASV)

These shall war against the Lamb, and the Lamb shall overcome them, for he is Lord of lords, and King of kings; and they `also shall overcome’ that are with him, called and chosen and faithful.

Bible in Basic English (BBE)

These will make war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, because he is the Lord of lords and King of kings; and those who are with him are named, marked out, and true.

Darby English Bible (DBY)

These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them; for he is Lord of lords and King of kings: and they [that are] with him called, and chosen, and faithful.

World English Bible (WEB)

These will war against the Lamb, and the Lamb will overcome them, for he is Lord of lords, and King of kings. They also will overcome who are with him, called and chosen and faithful.”

Young’s Literal Translation (YLT)

these with the Lamb shall make war, and the Lamb shall overcome them, because Lord of lords he is, and King of kings, and those with him are called, and choice, and stedfast.’

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 17:14 in English

ivarkal Aattukkuttiyaanavarudanae Yuththampannnuvaarkal, Aattukkuttiyaanavar Karththaathi Karththarum Raajaathi Raajaavumaayirukkirapatiyaal Avarkalai Jeyippaar; Avarodukooda Irukkiravarkal Alaikkappattavarkalum Therinthukollappattavarkalum Unnmaiyullavarkalumaayirukkiraarkal Entan.


Read Full Chapter : Revelation 17