தமிழ்

Jeremiah 1:15 in Tamil

எரேமியா 1:15
இதோ, நான் வடதிசை ராஜ்யங்களின் வம்சங்களையெல்லாம் கூப்பிடுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்; அவர்கள் வந்து அவனவன் தன் தன் சிங்காசனத்தை எருசலேமின் ஒலிமுகவாசல்களுக்கும், அதின் சுற்றுமதில்கள் எல்லாவற்றிற்கும் விரோதமாகவும், யூதா தேசத்து எல்லா பட்டணங்களுக்கும் விரோதமாகவும் வைப்பார்கள்.

Jeremiah 1:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

For, lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the LORD; and they shall come, and they shall set every one his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah.

American Standard Version (ASV)

For, lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith Jehovah; and they shall come, and they shall set every one his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah.

Bible in Basic English (BBE)

For see, I will send for all the families of the kingdoms of the north, says the Lord; and they will come, everyone placing his high seat at the way into Jerusalem, and against its walls on every side, and against all the towns of Judah.

Darby English Bible (DBY)

For behold, I am calling all the families of the kingdoms of the north, saith Jehovah, and they shall come, and they shall set every one his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah:

World English Bible (WEB)

For, behold, I will call all the families of the kingdoms of the north, says Yahweh; and they shall come, and they shall set everyone his throne at the entrance of the gates of Jerusalem, and against all the walls of it round about, and against all the cities of Judah.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, lo, I am calling for all families of the kingdoms of the north, — an affirmation of Jehovah — and they have come, and put each his throne at the opening of the gates of Jerusalem, and by its walls round about, and by all cities of Judah.

எரேமியா 1:15 in English

itho, Naan Vadathisai Raajyangalin Vamsangalaiyellaam Kooppiduvaen Entu Karththar Sollukiraar; Avarkal Vanthu Avanavan Than Than Singaasanaththai Erusalaemin Olimukavaasalkalukkum, Athin Suttumathilkal Ellaavattirkum Virothamaakavum, Yoothaa Thaesaththu Ellaa Pattanangalukkum Virothamaakavum Vaippaarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 1