தமிழ்

Isaiah 22:7 in Tamil

ஏசாயா 22:7
மகா வடிவான உன் பள்ளத்தாக்குகள் இரதங்களால் நிரப்பப்படும்; குதிரைவீரர் வாசல்கள் மட்டும் வந்து அணிவகுத்து நிற்பார்கள்.

Isaiah 22:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass, that thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass, that thy choicest valleys were full of chariots, and the horsemen set themselves in array at the gate.

Bible in Basic English (BBE)

And your most fertile valleys were full of war-carriages, and the horsemen took up their positions in front of the town.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass [that] thy choicest valleys shall be full of chariots, and the horsemen shall set themselves in array at the gate.

World English Bible (WEB)

It happened that your choicest valleys were full of chariots, and the horsemen set themselves in array at the gate.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, The choice of thy valleys have been full of chariots, And the horsemen place themselves diligently at the gate.

ஏசாயா 22:7 in English

makaa Vativaana Un Pallaththaakkukal Irathangalaal Nirappappadum; Kuthiraiveerar Vaasalkal Mattum Vanthu Annivakuththu Nirpaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 22