தமிழ்

Isaiah 22:18 in Tamil

ஏசாயா 22:18
அவர் உன்னை உருண்டையைப்போல அகலமும் விசாலமுமான தேசத்திலே சுழற்றி எறிந்துவிடுவார்; அங்கே நீ சாவாய், அங்கே உன் மகிமையின் இரதங்கள் உன் ஆண்டவனுடைய வீட்டுக்கு இகழ்ச்சியாக இருக்கும்.

Isaiah 22:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

He will surely violently turn and toss thee like a ball into a large country: there shalt thou die, and there the chariots of thy glory shall be the shame of thy lord’s house.

American Standard Version (ASV)

He will surely wind thee round and round, `and toss thee’ like a ball into a large country; there shalt thou die, and there shall be the chariots of thy glory, thou shame of thy lord’s house.

Bible in Basic English (BBE)

Twisting you round and round like a ball he will send you out into a wide country: there you will come to your end, and there will be the carriages of your pride, O shame of your lord’s house!

Darby English Bible (DBY)

Rolling thee up completely, he will roll thee as a ball into a wide country: there shalt thou die, and there shall be the chariots of thy glory, O shame of thy lord’s house!

World English Bible (WEB)

He will surely wind you round and round, [and toss you] like a ball into a large country; there shall you die, and there shall be the chariots of your glory, you shame of your lord’s house.

Young’s Literal Translation (YLT)

And thy coverer covering, wrapping round, Wrappeth thee round, O babbler, On a land broad of sides — there thou diest, And there the chariots of thine honour `Are’ the shame of the house of thy lord.

ஏசாயா 22:18 in English

avar Unnai Urunntaiyaippola Akalamum Visaalamumaana Thaesaththilae Sulatti Erinthuviduvaar; Angae Nee Saavaay, Angae Un Makimaiyin Irathangal Un Aanndavanutaiya Veettukku Ikalchchiyaaka Irukkum.


Read Full Chapter : Isaiah 22