தமிழ்

Isaiah 17:13 in Tamil

ஏசாயா 17:13
ஜனக்கூட்டங்கள் திரளான தண்ணீர்கள் இரைகிறதுபோல இரைந்தாலும், அவர்களை அவர் அதட்டுவார்; அவர்கள் தூரமாய் ஓடிப்போவார்கள்; மலைகளிலே காற்றினால் பறக்கடிக்கிற பதரைப்போலவும், சுழல்காற்றிலே அகப்பட்ட துரும்பைப்போலவும் துரத்தப்படுவார்கள்.

Isaiah 17:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

The nations shall rush like the rushing of many waters: but God shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a rolling thing before the whirlwind.

American Standard Version (ASV)

The nations shall rush like the rushing of many waters: but he shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like the whirling dust before the storm.

Bible in Basic English (BBE)

But he will put a stop to them, and make them go in flight far away, driving them like the waste of the grain on the tops of the mountains before the wind, and like the circling dust before the storm.

Darby English Bible (DBY)

The nations rush as the rushing of many waters; but he will rebuke them, and they shall flee far away, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like a whirling [of dust] before the whirlwind:

World English Bible (WEB)

The nations shall rush like the rushing of many waters: but he shall rebuke them, and they shall flee far off, and shall be chased as the chaff of the mountains before the wind, and like the whirling dust before the storm.

Young’s Literal Translation (YLT)

Nations as the wasting of many waters are wasted, And He hath pushed against it, And it hath fled afar off, And been pursued as chaff of hills before wind, And as a rolling thing before a hurricane.

ஏசாயா 17:13 in English

janakkoottangal Thiralaana Thannnneerkal Iraikirathupola Irainthaalum, Avarkalai Avar Athattuvaar; Avarkal Thooramaay Otippovaarkal; Malaikalilae Kaattinaal Parakkatikkira Patharaippolavum, Sulalkaattilae Akappatta Thurumpaippolavum Thuraththappaduvaarkal.


Read Full Chapter : Isaiah 17