தமிழ்

Isaiah 30:30 in Tamil

ஏசாயா 30:30
கர்த்தர் மகத்துவமானவர்; தமது சத்தத்தைக் கேட்கப்பண்ணி, உக்கிர கோபத்தினாலும், பட்சிக்கிற அக்கினிஜுவாலையினாலும், இடி பெருவெள்ளம் கல்மழையினாலும், தமது புயத்தின் லல்லமையைக் காண்பிப்பாΰ்.

Isaiah 30:30 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the LORD shall cause his glorious voice to be heard, and shall shew the lighting down of his arm, with the indignation of his anger, and with the flame of a devouring fire, with scattering, and tempest, and hailstones.

American Standard Version (ASV)

And Jehovah will cause his glorious voice to be heard, and will show the lighting down of his arm, with the indignation of `his’ anger, and the flame of a devouring fire, with a blast, and tempest, and hailstones.

Bible in Basic English (BBE)

And the Lord will send out the sound of his great voice, and they will see his arm stretched out, with the heat of his wrath, and the flame of a burning fire; with a cloud-burst, and storm, and a rain of ice.

Darby English Bible (DBY)

And Jehovah will cause the majesty of his voice to be heard, and will shew the lighting down of his arm with indignation of anger, and a flame of consuming fire, with waterflood and storm and hailstones.

World English Bible (WEB)

Yahweh will cause his glorious voice to be heard, and will show the lighting down of his arm, with the indignation of [his] anger, and the flame of a devouring fire, with a blast, and tempest, and hailstones.

Young’s Literal Translation (YLT)

And caused to be heard hath Jehovah The honour of His voice, And the coming down of His arm He doth shew with the raging of anger, And the flame of a consuming fire, Scattering, and inundation, and hailstone.

ஏசாயா 30:30 in English

karththar Makaththuvamaanavar; Thamathu Saththaththaik Kaetkappannnni, Ukkira Kopaththinaalum, Patchikkira Akkinijuvaalaiyinaalum, Iti Peruvellam Kalmalaiyinaalum, Thamathu Puyaththin Lallamaiyaik Kaannpippaaΰ்.


Read Full Chapter : Isaiah 30