தமிழ்

Revelation 11:19 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:19
அப்பொழுது பரலோகத்தில் தேவனுடைய ஆலயம் திறக்கப்பட்டது, அவருடைய ஆலயத்திலே அவருடைய உடன்படிக்கையின் பெட்டி காணப்பட்டது; அப்பொழுது மின்னல்களும், சத்தங்களும், இடிமுழக்கங்களும், பூமியதிர்ச்சியும், பெருங்கல்மழையும் உண்டாயின.

Revelation 11:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of his testament: and there were lightnings, and voices, and thunderings, and an earthquake, and great hail.

American Standard Version (ASV)

And there was opened the temple of God that is in heaven; and there was seen in his temple the ark of his covenant; and there followed lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail.

Bible in Basic English (BBE)

And the house of God which is in heaven was open; and the ark of his agreement was seen in his house, and there were flames and voices and thunders and an earth-shock and a rain of ice.

Darby English Bible (DBY)

And the temple of God in the heaven was opened, and the ark of his covenant was seen in his temple: and there were lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail.

World English Bible (WEB)

God’s temple that is in heaven was opened, and the ark of the Lord’s covenant was seen in his temple. Lightnings, sounds, thunders, an earthquake, and great hail followed.

Young’s Literal Translation (YLT)

And opened was the sanctuary of God in the heaven, and there was seen the ark of His covenant in His sanctuary, and there did come lightnings, and voices, and thunders, and an earthquake, and great hail.

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 11:19 in English

appoluthu Paralokaththil Thaevanutaiya Aalayam Thirakkappattathu, Avarutaiya Aalayaththilae Avarutaiya Udanpatikkaiyin Petti Kaanappattathu; Appoluthu Minnalkalum, Saththangalum, Itimulakkangalum, Poomiyathirchchiyum, Perungalmalaiyum Unndaayina.


Read Full Chapter : Revelation 11