தமிழ்

Hebrews 9:4 in Tamil

எபிரெயர் 9:4
அதிலே பொன்னாற்செய்த தூபகலசமும், முழுவதும் பொற்றகடு பொதிந்திருக்கப்பட்ட உடன்படிக்கைப் பெட்டியும் இருந்தன; அந்தப் பெட்டியிலே மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரமும், ஆரோனுடைய தளிர்த்த கோலும், உடன்படிக்கையின் கற்பலகைகளும் இருந்தன.


எபிரெயர் 9:4 in English

athilae Ponnaarseytha Thoopakalasamum, Muluvathum Pottakadu Pothinthirukkappatta Udanpatikkaip Pettiyum Irunthana; Anthap Pettiyilae Mannaa Vaikkappatta Porpaaththiramum, Aaronutaiya Thalirththa Kolum, Udanpatikkaiyin Karpalakaikalum Irunthana.


Read Full Chapter : Hebrews 9