தமிழ்

Hebrews 9:20 in Tamil

எபிரெயர் 9:20
தேவன் உங்களுக்குக், கட்டளையிட்ட உடன்படிக்கையின் இரத்தம் இதுவே என்று சொன்னான்.


எபிரெயர் 9:20 in English

thaevan Ungalukkuk, Kattalaiyitta Udanpatikkaiyin Iraththam Ithuvae Entu Sonnaan.


Read Full Chapter : Hebrews 9