தமிழ்

Hebrews 13:20 in Tamil

எபிரெயர் 13:20
நித்திய உடன்படிக்கையின் இரத்தத்தினாலே ஆடுகளுடைய பெரிய மேய்ப்பரான நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவை மரித்தோரிலிருந்து ஏறிவரப்பண்ணின சமாதானத்தின் தேவன்,

Hebrews 13:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant,

American Standard Version (ASV)

Now the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of an eternal covenant, `even’ our Lord Jesus,

Bible in Basic English (BBE)

Now may the God of peace, who made that great keeper of his flock, even our Lord Jesus, come back from the dead through the blood of the eternal agreement,

Darby English Bible (DBY)

But the God of peace, who brought again from among [the] dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, in [the power of the] blood of [the] eternal covenant,

World English Bible (WEB)

Now may the God of peace, who brought again from the dead the great shepherd of the sheep with the blood of an eternal covenant, our Lord Jesus,

Young’s Literal Translation (YLT)

And the God of the peace, who did bring up out of the dead the great shepherd of the sheep — in the blood of an age-during covenant — our Lord Jesus,

எபிரெயர் 13:20 in English

niththiya Udanpatikkaiyin Iraththaththinaalae Aadukalutaiya Periya Maeypparaana Nammutaiya Karththaraakiya Yesuvai Mariththorilirunthu Aerivarappannnnina Samaathaanaththin Thaevan,


Read Full Chapter : Hebrews 13