தமிழ்

Isaiah 55:3 in Tamil

ஏசாயா 55:3
உங்கள் செவியைச் சாய்த்து, என்னிடத்தில் வாருங்கள்: கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா பிழைக்கும்; தாவீதுக்கு அருளின நிச்சயமான கிருபைகளை உங்களுக்கு நித்திய உடன்படிக்கையாக ஏற்படுத்துவேன்.

Isaiah 55:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

Incline your ear, and come unto me: hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

American Standard Version (ASV)

Incline your ear, and come unto me; hear, and your soul shall live: and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear, and come to me, take note with care, so that your souls may have life: and I will make an eternal agreement with you, even the certain mercies of David.

Darby English Bible (DBY)

Incline your ear, and come unto me; hear, and your soul shall live; and I will make an everlasting covenant with you, the sure mercies of David.

World English Bible (WEB)

Turn your ear, and come to me; hear, and your soul shall live: and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David.

Young’s Literal Translation (YLT)

Incline your ear, and come unto me, Hear, and your soul doth live, And I make for you a covenant age-during, The kind acts of David — that are stedfast.

ஏசாயா 55:3 in English

ungal Seviyaich Saayththu, Ennidaththil Vaarungal: Kaelungal, Appoluthu Ungal Aaththumaa Pilaikkum; Thaaveethukku Arulina Nichchayamaana Kirupaikalai Ungalukku Niththiya Udanpatikkaiyaaka Aerpaduththuvaen.


Read Full Chapter : Isaiah 55