தமிழ்

Jeremiah 32:40 in Tamil

எரேமியா 32:40
அவர்களுக்கு நன்மைசெய்யும்படி, நான் அவர்களை விட்டுப் பின்வாங்குவதில்லையென்கிற நித்திய உடன்படிக்கையை அவர்களோடே பண்ணி, அவர்கள் என்னைவிட்டு அகன்றுபோகாதபடிக்கு, எனக்குப்பயப்படும் பயத்தை அவர்கள் இருதயத்திலே வைத்து,

Jeremiah 32:40 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them, to do them good; but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me.

American Standard Version (ASV)

and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from following them, to do them good; and I will put my fear in their hearts, that they may not depart from me.

Bible in Basic English (BBE)

And I will make an eternal agreement with them, that I will never give them up, but ever do them good; and I will put the fear of me in their hearts, so that they will not go away from me.

Darby English Bible (DBY)

And I will make an everlasting covenant with them, that I will not draw back from them, to do them good; and I will put my fear in their heart, that they may not turn aside from me.

World English Bible (WEB)

and I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from following them, to do them good; and I will put my fear in their hearts, that they may not depart from me.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I have made for them a covenant age-during, in that I turn not back from after them for My doing them good, and My fear I put in their heart, so as not to turn aside from me;

எரேமியா 32:40 in English

avarkalukku Nanmaiseyyumpati, Naan Avarkalai Vittup Pinvaanguvathillaiyenkira Niththiya Udanpatikkaiyai Avarkalotae Pannnni, Avarkal Ennaivittu Akantupokaathapatikku, Enakkuppayappadum Payaththai Avarkal Iruthayaththilae Vaiththu,


Read Full Chapter : Jeremiah 32