தமிழ்

Ezekiel 36:26 in Tamil

எசேக்கியேல் 36:26
உங்களுக்கு நவமான இருதயத்தைக் கொடுத்து, உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவியைக் கட்டளையிட்டு, கல்லான இருதயத்தை உங்கள் மாம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்போட்டு சதையான இருதயத்தை உங்களுக்குக் கொடுப்பேன்.

Ezekiel 36:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.

American Standard Version (ASV)

A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you; and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.

Bible in Basic English (BBE)

And I will give you a new heart and put a new spirit in you: I will take away the heart of stone from your flesh, and give you a heart of flesh.

Darby English Bible (DBY)

And I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you; and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.

World English Bible (WEB)

A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you; and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have given to you a new heart, And a new spirit I give in your midst, And I have turned aside the heart of stone out of your flesh, And I have given to you a heart of flesh.

எசேக்கியேல் 36:26 in English

ungalukku Navamaana Iruthayaththaik Koduththu, Ungal Ullaththilae Puthithaana Aaviyaik Kattalaiyittu, Kallaana Iruthayaththai Ungal Maamsaththilirunthu Eduththuppottu Sathaiyaana Iruthayaththai Ungalukkuk Koduppaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 36