தமிழ்

Ezekiel 36:23 in Tamil

எசேக்கியேல் 36:23
புறஜாதிகளின் நடுவே நீங்கள் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கினதும் அவர்களுக்குள் உங்களால் பரிசுத்தக்குலைச்சலாக்கப்பட்டதுமான என் மகத்தான நாமத்தை நான் பரிசுத்தம்பண்ணுவேன்; அப்பொழுது புறஜாதிகள் தங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக நான் உங்களுக்குள் பரிசுத்தம்பண்ணப்படுகையில், நான் கர்த்தர் என்பதை அறிந்துகொள்வார்கள் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

Ezekiel 36:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the LORD, saith the Lord GOD, when I shall be sanctified in you before their eyes.

American Standard Version (ASV)

And I will sanctify my great name, which hath been profaned among the nations, which ye have profaned in the midst of them; and the nations shall know that I am Jehovah, saith the Lord Jehovah, when I shall be sanctified in you before their eyes.

Bible in Basic English (BBE)

And I will make holy my great name which has been made unclean among the nations, which you have made unclean among them; and it will be clear to the nations that I am the Lord, says the Lord, when I make myself holy in you before their eyes.

Darby English Bible (DBY)

And I will hallow my great name, which was profaned among the nations, which ye have profaned in the midst of them; and the nations shall know that I [am] Jehovah, saith the Lord Jehovah, when I shall be hallowed in you before their eyes.

World English Bible (WEB)

I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in the midst of them; and the nations shall know that I am Yahweh, says the Lord Yahweh, when I shall be sanctified in you before their eyes.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I have sanctified My great name, That is profaned among nations, That ye have polluted in your midst, And known have the nations that I `am’ Jehovah, An affirmation of the Lord Jehovah, In My being sanctified in you before your eyes.

எசேக்கியேல் 36:23 in English

purajaathikalin Naduvae Neengal Parisuththakkulaichchalaakkinathum Avarkalukkul Ungalaal Parisuththakkulaichchalaakkappattathumaana En Makaththaana Naamaththai Naan Parisuththampannnuvaen; Appoluthu Purajaathikal Thangal Kannkalukku Munpaaka Naan Ungalukkul Parisuththampannnappadukaiyil, Naan Karththar Enpathai Arinthukolvaarkal Entu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 36