தமிழ்

Daniel 4:34 in Tamil

தானியேல் 4:34
அந்த நாட்கள் சென்றபின்பு நேபுகாத்நேச்சாராகிய நான் என் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுத்தேன்; என் புத்தி எனக்குத் திரும்பி வந்தது; அப்பொழுது நான் உன்னதமானவரை ஸ்தோத்திரித்து, என்றென்றைக்கும் ஜீவித்திருக்கிறவரைப் புகழ்ந்து மகிமைப்படுத்தினேன்; அவருடைய கர்த்தத்துவமே நித்திய கர்த்தத்துவம், அவருடைய ராஜ்யமே தலைமுறை தலைமுறையாக நிற்கும்.

Daniel 4:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation:

American Standard Version (ASV)

And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up mine eyes unto heaven, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him that liveth for ever; for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation.

Bible in Basic English (BBE)

And at the end of the days, I, Nebuchadnezzar, lifting up my eyes to heaven, got back my reason, and, blessing the Most High, I gave praise and honour to him who is living for ever, whose rule is an eternal rule and whose kingdom goes on from generation to generation.

Darby English Bible (DBY)

And at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted up mine eyes unto the heavens, and mine understanding returned unto me, and I blessed the Most High, and I praised and honoured him that liveth for ever, whose dominion is an everlasting dominion, and his kingdom is from generation to generation.

World English Bible (WEB)

At the end of the days I, Nebuchadnezzar, lifted up my eyes to heaven, and my understanding returned to me, and I blessed the Most High, and I praised and honored him who lives forever; for his dominion is an everlasting dominion, and his kingdom from generation to generation.

Young’s Literal Translation (YLT)

`And at the end of the days I, Nebuchadnezzar, mine eyes to the heavens have lifted up, and mine understanding unto me returneth, and the Most High I have blessed, and the Age-during Living One I have praised and honoured, whose dominion `is’ a dominion age-during, and His kingdom with generation and generation;

தானியேல் 4:34 in English

antha Naatkal Sentapinpu Naepukaathnaechchaாraakiya Naan En Kannkalai Vaanaththukku Aeraெduththaen; En Puththi Enakkuth Thirumpi Vanthathu; Appoluthu Naan Unnathamaanavarai Sthoththiriththu, Ententaikkum Jeeviththirukkiravaraip Pukalnthu Makimaippaduththinaen; Avarutaiya Karththaththuvamae Niththiya Karththaththuvam, Avarutaiya Raajyamae Thalaimurai Thalaimuraiyaaka Nirkum.


Read Full Chapter : Daniel 4