தமிழ்

Daniel 4:35 in Tamil

தானியேல் 4:35
பூமியின் குடிகள் எல்லாம் ஒன்றுமில்லையென்று எண்ணப்படுகிறார்கள்; அவர் தமது சித்தத்தின்படியே வானத்தின் சேனையையும் பூமியின் குடிகளையும் நடத்துகிறார், அவருடைய கையைத் தடுத்து அவரை நோக்கி: என்ன செய்கிறீரென்று சொல்லத்தக்கவன் ஒருவனும் இல்லை என்றேன்.

Daniel 4:35 in Other Translations

King James Version (KJV)

And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing: and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth: and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

American Standard Version (ASV)

And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing; and he doeth according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

Bible in Basic English (BBE)

And all the people of the earth are as nothing: he does his pleasure in the army of heaven and among the people of the earth: and no one is able to keep back his hand, or say to him, What are you doing?

Darby English Bible (DBY)

And all the inhabitants of the earth are reputed as nothing; and he doeth according to his will in the army of the heavens, and among the inhabitants of the earth; and none can stay his hand, or say unto him, What doest thou?

World English Bible (WEB)

All the inhabitants of the earth are reputed as nothing; and he does according to his will in the army of heaven, and among the inhabitants of the earth; and none can stay his hand, or tell him, What do you?

Young’s Literal Translation (YLT)

and all who are dwelling on the earth as nothing are reckoned, and according to his will He is doing among the forces of the heavens and those dwelling on the earth, and there is none that doth clap with his hand, and saith to Him, What hast Thou done?

தானியேல் 4:35 in English

poomiyin Kutikal Ellaam Ontumillaiyentu Ennnappadukiraarkal; Avar Thamathu Siththaththinpatiyae Vaanaththin Senaiyaiyum Poomiyin Kutikalaiyum Nadaththukiraar, Avarutaiya Kaiyaith Thaduththu Avarai Nnokki: Enna Seykireerentu Sollaththakkavan Oruvanum Illai Enten.


Read Full Chapter : Daniel 4