தமிழ்

Daniel 4:1 in Tamil

தானியேல் 4:1
ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் பூமியெங்கும் குடியிருக்கிற சகல ஜனத்தாருக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷைக்காரருக்கும் எழுதுகிறது என்னவென்றால்: உங்களுக்குச் சமாதானம் பெருகக்கடவது.

Daniel 4:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Nebuchadnezzar the king, unto all people, nations, and languages, that dwell in all the earth; Peace be multiplied unto you.

American Standard Version (ASV)

Nebuchadnezzar the king, unto all the peoples, nations, and languages, that dwell in all the earth: Peace be multiplied unto you.

Bible in Basic English (BBE)

Nebuchadnezzar the king, to all the peoples, nations, and languages living in all the earth: May your peace be increased.

Darby English Bible (DBY)

Nebuchadnezzar the king unto all the peoples, nations, and languages, that dwell in all the earth: Peace be multiplied unto you.

World English Bible (WEB)

Nebuchadnezzar the king, to all the peoples, nations, and languages, who dwell in all the earth: Peace be multiplied to you.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Nebuchadnezzar the king to all peoples, nations, and languages, who are dwelling in all the earth: Your peace be great!

தானியேல் 4:1 in English

raajaavaakiya Naepukaathnaechchaாr Poomiyengum Kutiyirukkira Sakala Janaththaarukkum Jaathiyaarukkum Paashaikkaararukkum Eluthukirathu Ennavental: Ungalukkuch Samaathaanam Perukakkadavathu.


Read Full Chapter : Daniel 4