தமிழ்

Romans 1:7 in Tamil

ரோமர் 1:7
தமது நாமத்தினிமித்தம் விசுவாசத்துக்குக் கீழ்ப்படியப்பண்ணும்பொருட்டு, எங்களுக்குக் கிருபையையும் அப்போஸ்தல ஊழியத்தையும் அருளிச்செய்திருக்கிறார்.

Romans 1:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father, and the Lord Jesus Christ.

American Standard Version (ASV)

To all that are in Rome, beloved of God, called `to be’ saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Bible in Basic English (BBE)

To all those who are in Rome, loved by God, marked out as saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Darby English Bible (DBY)

to all that are in Rome, beloved of God, called saints: Grace to you and peace from God our Father and [our] Lord Jesus Christ.

World English Bible (WEB)

to all who are in Rome, beloved of God, called to be saints: Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.

Young’s Literal Translation (YLT)

to all who are in Rome, beloved of God, called saints; Grace to you, and peace, from God our Father, and `from’ the Lord Jesus Christ!

ரோமர் 1:7 in English

thamathu Naamaththinimiththam Visuvaasaththukkuk Geelppatiyappannnumporuttu, Engalukkuk Kirupaiyaiyum Apposthala Ooliyaththaiyum Arulichcheythirukkiraar.


Read Full Chapter : Romans 1