தமிழ்

Titus 1:4 in Tamil

தீத்து 1:4
ஏற்றகாலங்களிலே நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய கட்டளையின்படி எனக்கு ஒப்பவிக்கப்பட்ட பிரசங்கத்தினாலே தமது வார்த்தையை வெளிப்படுத்தினார்.

Titus 1:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

To Titus, mine own son after the common faith: Grace, mercy, and peace, from God the Father and the Lord Jesus Christ our Saviour.

American Standard Version (ASV)

to Titus, my true child after a common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Saviour.

Bible in Basic English (BBE)

To Titus, my true child in our common faith: Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Saviour.

Darby English Bible (DBY)

to Titus, my own child according to [the] faith common [to us]: Grace and peace from God [the] Father, and Christ Jesus our Saviour.

World English Bible (WEB)

to Titus, my true child according to a common faith: Grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior.

Young’s Literal Translation (YLT)

to Titus — true child according to a common faith: Grace, kindness, peace, from God the Father, and the Lord Jesus Christ our Saviour!

தீத்து 1:4 in English

aettakaalangalilae Nammutaiya Iratchakaraakiya Thaevanutaiya Kattalaiyinpati Enakku Oppavikkappatta Pirasangaththinaalae Thamathu Vaarththaiyai Velippaduththinaar.


Read Full Chapter : Titus 1