தமிழ்

Titus 1:14 in Tamil

தீத்து 1:14
விசுவாசத்திலே ஆரோக்கியமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி, நீ அவர்களைக் கண்டிப்பாய்க் கடிந்துகொள்.

Titus 1:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

Not giving heed to Jewish fables, and commandments of men, that turn from the truth.

American Standard Version (ASV)

not giving heed to Jewish fables, and commandments of men who turn away from the truth.

Bible in Basic English (BBE)

Giving no attention to the fictions of the Jews and the rules of men who have no true knowledge.

Darby English Bible (DBY)

not turning [their] minds to Jewish fables and commandments of men turning away from the truth.

World English Bible (WEB)

not paying attention to Jewish fables and commandments of men who turn away from the truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

not giving heed to Jewish fables and commands of men, turning themselves away from the truth;

தீத்து 1:14 in English

visuvaasaththilae Aarokkiyamullavarkalaayirukkumpati, Nee Avarkalaik Kanntippaayk Katinthukol.


Read Full Chapter : Titus 1