தமிழ்

Hebrews 12:25 in Tamil

எபிரெயர் 12:25
பேசுகிறவருக்கு நீங்கள் செவிகொடுக்கமாட்டோமென்று விலகாதபடி எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; ஏனெனில், பூமியிலே பேசினவருக்குச் செவிகொடுக்கமாட்டோமென்று விலகினவர்கள் தப்பிப்போகாமலிருக்க, பரலோகத்திலிருந்து பேசுகிறவரை நாம் விட்டுவிலகினால் எப்படித் தப்பிப்போவோம்?

Hebrews 12:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape, if we turn away from him that speaketh from heaven:

American Standard Version (ASV)

See that ye refuse not him that speaketh. For if they escaped not when they refused him that warned `them’ on earth, much more `shall not’ we `escape’ who turn away from him that `warneth’ from heaven:

Bible in Basic English (BBE)

See that you give ear to his voice which comes to you. For if those whose ears were shut to the voice which came to them on earth did not go free from punishment, what chance have we of going free if we give no attention to him whose voice comes from heaven?

Darby English Bible (DBY)

See that ye refuse not him that speaks. For if those did not escape who had refused him who uttered the oracles on earth, much more we who turn away from him [who does so] from heaven:

World English Bible (WEB)

See that you don’t refuse him who speaks. For if they didn’t escape when they refused him who warned on the Earth, how much more will we not escape who turn away from him who warns from heaven,

Young’s Literal Translation (YLT)

See, may ye not refuse him who is speaking, for if those did not escape who refused him who upon earth was divinely speaking — much less we who do turn away from him who `speaketh’ from heaven,

எபிரெயர் 12:25 in English

paesukiravarukku Neengal Sevikodukkamaattaோmentu Vilakaathapati Echcharikkaiyaayirungal; Aenenil, Poomiyilae Paesinavarukkuch Sevikodukkamaattaோmentu Vilakinavarkal Thappippokaamalirukka, Paralokaththilirunthu Paesukiravarai Naam Vittuvilakinaal Eppatith Thappippovom?


Read Full Chapter : Hebrews 12