தமிழ்

Hebrews 10:28 in Tamil

எபிரெயர் 10:28
மோசேயினுடைய பிரமாணத்தைத் தள்ளுகிறவன் இரக்கம்பெறாமல் இரண்டுமூன்று சாட்சிகளின் வாக்கினாலே சாகிறானே;

Hebrews 10:28 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that despised Moses’ law died without mercy under two or three witnesses:

American Standard Version (ASV)

A man that hath set at nought Moses law dieth without compassion on `the word of’ two or three witnesses:

Bible in Basic English (BBE)

A man who has gone against the law of Moses is put to death without pity on the word of two or three witnesses:

Darby English Bible (DBY)

Any one that has disregarded Moses’ law dies without mercy on [the testimony of] two or three witnesses:

World English Bible (WEB)

A man who disregards Moses’ law dies without compassion on the word of two or three witnesses.

Young’s Literal Translation (YLT)

any one who did set at nought a law of Moses, apart from mercies, by two or three witnesses, doth die,

எபிரெயர் 10:28 in English

moseyinutaiya Piramaanaththaith Thallukiravan Irakkamperaamal Iranndumoontu Saatchikalin Vaakkinaalae Saakiraanae;


Read Full Chapter : Hebrews 10