தமிழ்

Hebrews 10:2 in Tamil

எபிரெயர் 10:2
பூரணப்படுத்துமானால், ஆராதனை செய்கிறவர்கள் ஒருதரம் சுத்தமாக்கப்பட்டபின்பு, இன்னும் பாவங்களுண்டென்று உணர்த்தும் மனச்சாட்சி அவர்களுக்கு இல்லாதிருப்பதினால், அந்தப்பலிகளைச் செலுத்துகிறது நிறுத்தப்படுமல்லவா?

Hebrews 10:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

For then would they not have ceased to be offered? because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins.

American Standard Version (ASV)

Else would they not have ceased to be offered? because the worshippers, having been once cleansed, would have had no more consciousness of sins.

Bible in Basic English (BBE)

For if this had been possible, would there not have been an end of those offerings, because the worshippers would have been made completely clean and would have been no longer conscious of sins?

Darby English Bible (DBY)

Since, would they not indeed have ceased being offered, on account of the worshippers once purged having no longer any conscience of sins?

World English Bible (WEB)

Or else wouldn’t they have ceased to be offered, because the worshippers, having been once cleansed, would have had no more consciousness of sins?

Young’s Literal Translation (YLT)

since, would they not have ceased to be offered, because of those serving having no more conscience of sins, having once been purified?

எபிரெயர் 10:2 in English

pooranappaduththumaanaal, Aaraathanai Seykiravarkal Orutharam Suththamaakkappattapinpu, Innum Paavangalunndentu Unarththum Manachchaாtchi Avarkalukku Illaathiruppathinaal, Anthappalikalaich Seluththukirathu Niruththappadumallavaa?


Read Full Chapter : Hebrews 10