தமிழ்

Hebrews 10:16 in Tamil

எபிரெயர் 10:16
அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் அவர்களோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: நான் என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய இருதயங்களில் வைத்து, அவைகளை அவர்களுடைய மனதில் எழுதுவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறாரென்பதை உரைத்தபின்பு,

Hebrews 10:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them;

American Standard Version (ASV)

This is the covenant that I will make with them After those days, saith the Lord: I will put my laws on their heart, And upon their mind also will I write them; `then saith he,’

Bible in Basic English (BBE)

This is the agreement which I will make with them after those days, says the Lord; I will put my laws in their hearts, writing them in their minds; he said,

Darby English Bible (DBY)

This [is] the covenant which I will establish towards them after those days, saith [the] Lord: Giving my laws into their hearts, I will write them also in their understandings;

World English Bible (WEB)

“This is the covenant that I will make with them: ‘After those days,’ says the Lord, ‘I will put my laws on their heart, I will also write them on their mind;'” then he says,

Young’s Literal Translation (YLT)

`This `is’ the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, giving My laws on their hearts, and upon their minds I will write them,’

எபிரெயர் 10:16 in English

antha Naatkalukkuppinpu Naan Avarkalotae Pannnum Udanpatikkaiyaavathu: Naan Ennutaiya Piramaanangalai Avarkalutaiya Iruthayangalil Vaiththu, Avaikalai Avarkalutaiya Manathil Eluthuvaen Entu Karththar Sollukiraarenpathai Uraiththapinpu,


Read Full Chapter : Hebrews 10