தமிழ்

Jeremiah 31:33 in Tamil

எரேமியா 31:33
அந்நாட்களுக்குப் பிற்பாடு, நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தோடே பண்ணப்போகிற உடன்படிக்கையாவது; நான் என் நியாயப்பிரமாணத்தை அவர்கள் உள்ளத்திலே வைத்து, அதை அவர்கள் இருதயத்திலே எழுதி, நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Jeremiah 31:33 in Other Translations

King James Version (KJV)

But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel; After those days, saith the LORD, I will put my law in their inward parts, and write it in their hearts; and will be their God, and they shall be my people.

American Standard Version (ASV)

But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith Jehovah: I will put my law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be my people:

Bible in Basic English (BBE)

But this is the agreement which I will make with the people of Israel after those days, says the Lord; I will put my law in their inner parts, writing it in their hearts; and I will be their God, and they will be my people.

Darby English Bible (DBY)

For this is the covenant that I will make with the house of Israel, after those days, saith Jehovah: I will put my law in their inward parts, and will write it in their heart; and I will be their God, and they shall be my people.

World English Bible (WEB)

But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says Yahweh: I will put my law in their inward parts, and in their heart will I write it; and I will be their God, and they shall be my people:

Young’s Literal Translation (YLT)

For this `is’ the covenant that I make, With the house of Israel, after those days, An affirmation of Jehovah, I have given My law in their inward part, And on their heart I do write it, And I have been to them for God, And they are to me for a people.

எரேமியா 31:33 in English

annaatkalukkup Pirpaadu, Naan Isravael Kudumpaththotae Pannnappokira Udanpatikkaiyaavathu; Naan En Niyaayappiramaanaththai Avarkal Ullaththilae Vaiththu, Athai Avarkal Iruthayaththilae Eluthi, Naan Avarkal Thaevanaayiruppaen, Avarkal En Janamaayiruppaarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Jeremiah 31