தமிழ்

John 20:17 in Tamil

யோவான் 20:17
இயேசு அவளை நோக்கி: என்னைத் தொடாதே, நான் இன்னும் என் பிதாவினிடத்திற்கு ஏறிப்போகவில்லை; நீ என் சகோதரரிடத்திற்குப் போய், நான் என் பிதாவினிடத்திற்கும் உங்கள் பிதாவினிடத்திற்கும், என் தேவனிடத்திற்கும் உங்கள் தேவனிடத்திற்கும் ஏறிப்போகிறேன் என்று அவர்களுக்குச் சொல்லு என்றார்.

John 20:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.

American Standard Version (ASV)

Jesus saith to her, Touch me not; for I am not yet ascended unto the Father: but go unto my brethren, and say to them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God.

Bible in Basic English (BBE)

Jesus said to her, Do not put your hand on me, for I have not gone up to the Father: but go to my brothers and say to them, I go up to my Father and your Father, to my God and your God.

Darby English Bible (DBY)

Jesus says to her, Touch me not, for I have not yet ascended to my Father; but go to my brethren and say to them, I ascend to my Father and your Father, and [to] my God and your God.

World English Bible (WEB)

Jesus said to her, “Don’t touch me, for I haven’t yet ascended to my Father; but go to my brothers, and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.'”

Young’s Literal Translation (YLT)

Jesus saith to her, `Be not touching me, for I have not yet ascended unto my Father; and be going on to my brethren, and say to them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and to your God.’

யோவான் 20:17 in English

Yesu Avalai Nnokki: Ennaith Thodaathae, Naan Innum En Pithaavinidaththirku Aerippokavillai; Nee En Sakothararidaththirkup Poy, Naan En Pithaavinidaththirkum Ungal Pithaavinidaththirkum, En Thaevanidaththirkum Ungal Thaevanidaththirkum Aerippokiraen Entu Avarkalukkuch Sollu Entar.


Read Full Chapter : John 20