தமிழ்

John 20:26 in Tamil

யோவான் 20:26
மறுபடியும் எட்டுநாளைக்குப்பின்பு அவருடைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தார்கள்; தோமாவும் அவர்களுடனேகூட இருந்தான்; கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்தது. அப்பொழுது இயேசு வந்து நடுவே நின்று: உங்களுக்குச் சமாதானம் என்றார்.


யோவான் 20:26 in English

marupatiyum Ettunaalaikkuppinpu Avarutaiya Seesharkal Veettukkullae Irunthaarkal; Thomaavum Avarkaludanaekooda Irunthaan; Kathavukal Poottappattirunthathu. Appoluthu Yesu Vanthu Naduvae Nintu: Ungalukkuch Samaathaanam Entar.


Read Full Chapter : John 20