தமிழ்

Revelation 21:7 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:7
ஜெயங்கொள்ளுகிறவன் எல்லாவற்றையும் சுதந்தரித்துக்கொள்ளுவான்; நான் அவன் தேவனாயிருப்பேன், அவன் என் குமாரனாயிருப்பான்.

Revelation 21:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that overcometh shall inherit all things; and I will be his God, and he shall be my son.

American Standard Version (ASV)

He that overcometh shall inherit these things; and I will be his God, and he shall be my son.

Bible in Basic English (BBE)

He who overcomes will have these things for his heritage; and I will be his God, and he will be my son.

Darby English Bible (DBY)

He that overcomes shall inherit these things, and I will be to him God, and he shall be to me son.

World English Bible (WEB)

He who overcomes, I will give him these things. I will be his God, and he will be my son.

Young’s Literal Translation (YLT)

he who is overcoming shall inherit all things, and I will be to him — a God, and he shall be to me — the son,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:7 in English

jeyangaொllukiravan Ellaavattaைyum Suthanthariththukkolluvaan; Naan Avan Thaevanaayiruppaen, Avan En Kumaaranaayiruppaan.


Read Full Chapter : Revelation 21