தமிழ்

Revelation 21:3 in Tamil

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:3
மேலும், பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெருஞ்சத்தத்தைக் கேட்டேன்; அது: இதோ, மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலமிருக்கிறது, அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாயிருப்பார்; அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாயிருப்பார்கள், தேவன்தாமே அவர்களோடேகூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாயிருப்பார்.

Revelation 21:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God.

American Standard Version (ASV)

And I heard a great voice out of the throne saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he shall dwell with them, and they shall be his peoples, and God himself shall be with them, `and be’ their God:

Bible in Basic English (BBE)

And there came to my ears a great voice out of the high seat, saying, See, the Tent of God is with men, and he will make his living-place with them, and they will be his people, and God himself will be with them, and be their God.

Darby English Bible (DBY)

And I heard a loud voice out of the heaven, saying, Behold, the tabernacle of God [is] with men, and he shall tabernacle with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, their God.

World English Bible (WEB)

I heard a loud voice out of heaven saying, “Behold, God’s dwelling is with people, and he will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God.

Young’s Literal Translation (YLT)

and I heard a great voice out of the heaven, saying, `Lo, the tabernacle of God `is’ with men, and He will tabernacle with them, and they shall be His peoples, and God Himself shall be with them — their God,

வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 21:3 in English

maelum, Paralokaththilirunthu Unndaana Oru Perunjaththaththaik Kaettaen; Athu: Itho, Manusharkalidaththilae Thaevanutaiya Vaasasthalamirukkirathu, Avarkalidaththilae Avar Vaasamaayiruppaar; Avarkalum Avarutaiya Janangalaayiruppaarkal, Thaevanthaamae Avarkalotaekooda Irunthu Avarkalutaiya Thaevanaayiruppaar.


Read Full Chapter : Revelation 21